odpověď paní Marzinyové
Dobrý den, zcela nepochybně se jedná o nedorozumění. V žádném případě nemůžeme tvrdit, že účast na eLearningovém kurzu plně nahrazuje zkoušku ZOZ. To skutečně ne a ani jsme tuto informaci na našem webu nikdy neuváděli. Institut nabízí v eLearningové podobě náhradu za prezenční přípravu ke zkoušce ZOZ, na kterou zpravidla navazuje termín řádné zkoušky. Jako novinku jsme však na základě dotazů a přání vytvořili eLearningové kurzy průběžného vzdělávání s rámcově obdobným obsahem vybraných ZOZ pro ty, kteří se chtějí v daném oboru vzdělat, získat informace a následně obdržet osvědčení o absolvování kurzu průběžného vzdělání. Tento produkt je určen především těm, kteří ze zákona nemohou složit zkoušku ZOZ, protože nejsou dle zákona č. 312/2002 Sb. úředníky, nebo úředníky jsou, ale danou činnost nevykonávají, ale chtějí se s ní seznámit. S pozdravem Michal Zídek