rovnocennost vzdělání
Dobrý den,
podmínky uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků upravuje vyhláška č. 511/2002 Sb. Zde jsou uvedeny všechny bakalářské a magisterské studijní programy, po jejichž absolvování nemá úředník povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro danou správní činnost. Pokud Vámi absolvovaný studijní program není ve vyhlášce uveden, můžete se obrátit se žádosti o uznání rovnocennosti na ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy. Formulář žádosti a potřebné doklady jsou uvedeny na http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.