Změna termínu z pracovních důvodů
Dobrý den,
pracovní zaneprázdněnost a provozní záležitosti Vašeho úřadu v době konání přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou nemohou být oprávněným důvodem k omluvě. Institut pro veřejnou správu Praha je povinen, podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona 312/2002 Sb. v platném znění, sdělit úředníkovi do 30 dnů od obdržení přihlášky den, místo a čas konání zkoušky a to proto, aby mu bylo umožněno zkoušku složit do 18 měsíců od doby, kdy začal příslušnou správní činnost vykonávat, a to včetně případných opravných termínů. Z toho důvodu jsou úředníci zařazováni do nejbližších volných termínů zkoušek. Neúčast na již sděleném termínu přípravy a zkoušky může být omluvena jen v případě, že se jedná o důvody uvedené v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě rozhodnutí rady zastupitelstva či zastupitelstva o zajištění účasti daného úředníka na jednání samosprávných orgánů kraje či obce