Odpověď
Dobrý den,
na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má úředník vykonávající správní činnost stanovenou ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Po konzultaci Vašeho dotazu s Ministerstvem dopravy, oddělením agend řidičů odboru provozu silničních vozidel konstatujeme, že neexistuje výjimka z dané povinnosti pro Vaši činnost či pro Vaši předchozí pracovní pozici. Proto Vám doporučujeme absolvování ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou. Případně máte také možnost požádat Ministerstvo vnitra o uznání rovnocennosti Vašeho vzdělání dle výše zmíněného zákona.