odpověď pro paní Strejcovou
Dobrý den,
o možnosti zveřejnit cvičné test pro všech 30 správních činností, k jejichž vykonávání je nutné prokázání ZOZ, uvažujeme a jsme v jednání s příslušnými ministerstvy nebo jinými ústředními správními úřady. Abychom však zajistili rovné postavení všech úředníků ÚSC, zveřejníme tyto testy, jakmile budeme mít pokryty všechny správní činnosti.
Mgr. Michal Zídek