ZOZ
K projednávání přestupků na úseku občanských průkazů či cestovních dokladů by měl úředník vykonat zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Lze to odvodit i ze stávajícího souboru zkušebních otázek pro tuto ZOZ. Jsou v něm totiž zahrnuta např. tato dílčí témata:

• Přestupky na úseku rodných čísel.
• Správní delikty na úseku rodných čísel.
• Přestupky na úseku cestovních dokladů (skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, druhy přestupkového řízení).
• Správní delikty na úseku cestovních dokladů.
• Přestupky na úseku občanských průkazů.
• Přestupky na úseku evidence obyvatel.