ZOZ
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Pokud je tedy potřeba k projednávání těchto přestupků vykonat zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, je možno v tomto případě požádat Ministerstvo vnitra o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělávání (u právníků) s odkazem na ust. § 34 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů?