ZOZ
O uznání rovnocennosti vzdělání samozřejmě požádat můžete. Ministerstvo vnitra Vaši žádost posoudí. Osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání Vám vydá pouze v případě, že doklady přiloženými k žádosti prokážete, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání žádáte, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu. V případě zvláštní části ZOZ, na kterou se ptáte, to znamená, že z Vaší žádosti musí být zřejmé, že jste na vysoké škole studovala:

témata specifikovaná souborem zkušebních otázek (viz http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast/kurz-26) nebo
následující právní předpisy:
• zákon o občanských průkazech
• zákon o cestovních dokladech
• zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon o základních registrech
Žadatelé to většinou prokazují formou anotací (sylabů) obsahově relevantních předmětů potvrzených příslušnou vysokou školou.