ZOZ - ztráta osvědčení
Dobrý den,
kopii osvědčení vystavit nelze, ale na žádost Vám Institut vystaví potvrzení o složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti s veškerými potřebnými náležitostmi.