ZOZ - omluva
Dobrý den,
omluvit úředníka ze zkoušky musí vždy úřad. Omluvy z důvodů uvedených v zákoníku práce (např. onemocnění, plánovaná dovolená) jsou vždy akceptovány. Pro omluvu můžete využít připravený formulář, který je na stránkách Institutu v menu Vzdělávání - Přihlášky a omluvy http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska