ZOZ
Dobrý den,
územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka k vykonání zkoušky ZOZ do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo do 3 měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost uvedenou ve vyhlášce č. 512/2002 Sb.