2. odpověď pro paní Kadlecovou
Pokud máte na mysli cvičné testy, které jsou zveřejněny na adrese http://www.institutpraha.cz/otestujte-se, pak k jejich obměně dochází 1 – 2 x ročně. Tyto testy připravuje jako jednu z pomůcek pro přípravu úředníků na obecnou část zkoušky Institut pro místní správu Praha. Zveřejňuje je na svých webových stránkách po projednání a se souhlasem Ministerstva vnitra. Slouží zejména pro rychlou zpětnou vazbu o úrovni znalostí tesně před vykonáním zkoušky. Dostatečné množství cvičných testových otázek je součástí prezenčních i eLearningových kurzů příprav k ověření obecné části ZOZ, které realizuje Institut pro místní správu Praha.