odpověď pro paní Miroslavu Husákovou
Dobrý den, zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti má dvě části – obecnou a zvláštní. Pokud nemáte uznanou rovnocennost vzdělání a vykonáváte některou (některé) ze 30 správních činností vyjmenovaných ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., musíte vykonat zkoušku jak z obecné, tak ze zvláštní části ZOZ. Je zcela v kompetenci Vašeho nadřízeného – vedoucího Vašeho úřadu (tajemníka nebo starosty), na kterou ze zvláštních částí ZOZ Vás přihlásí. Při svém rozhodnutí by měl Váš nadřízený vycházet z Vaší pracovní náplně (např. jakou oblast správního řízení budete vykonávat) a tu porovnat s obsahem jednotlivých správních činností. Tyto obsahy jsou dány jednak vyhláškou č. 512/2002 Sb., jednak soubory zkušebních otázek pro zvláštní části ZOZ (viz http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast).