pokračování odpovědi
Pokud vykonáváte dvě nebo více správních činností vyjmenovaných ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. a ve Vaší obci nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo není zřízen pověřený obecní úřad, musíte prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro jednu správní činnost. Tu určí vedoucí Vašeho úřadu. Pokud vykonáváte dvě nebo více správních činností vyjmenovaných ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. a ve Vaší obci jsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo je zřízen pověřený obecní úřad, musíte prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou vykonávanou správní činnost. U druhého a dalších ověření se zkouška vykonává pouze ze zvláštní části.