odpověď pro Mgr. Křenovou
Dobrý den, témata bodové hodnocení, registr řidičů a centrální registr řidičů jsou součástí akreditovaného programu „Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech“. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, stanoví, že správní činnosti zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Je zcela v kompetenci Vašeho nadřízeného - vedoucího Vašeho úřadu (tajemníka nebo starosty) - zda a na kterou ZOZ Vás přihlásí. Při svém rozhodnutí by měl Váš nadřízený vycházet z Vaší pracovní náplně. Stanoviska ve věcech týkajících se otázky, jakou ZOZ má úředník absolvovat, Institut pro místní správu Praha nemůže vydávat. Můžete se však případně obrátit na Ministerstvo dopravy, které je garantem výkonu správních činností v oblasti dopravy. Příslušným odborem je Odbor provozu silničních vozidel. S pozdravem Michal Zídek