odpověď
Zaměstnanec, který vykonává agendu poskytování dotací z rozpočtu obce, by měl vykonat zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Jde o důležitou agendu obsahující mimo jiné také kontrolu vyúčtování dotací, problematiku případného porušení rozpočtové kázně a podobně.