ZOZ
Dobrý den,
úředníka přihlašuje k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou vždy úřad, nemůžete se tedy přihlásit sama. U druhého a u dalších ověření se zkouška vykoná jen ze zvláštní části.