odpověď paní Novákové
Dobrý den, paní Nováková. Rozhodnutí, zda (případně jakou) zkoušku ZOZ má zaměstnanec městského úřadu vykonat, je na tajemníkovi tohoto úřadu. Ten by měl posoudit, zda zaměstnanec v rámci své pracovní náplně vykonává některou ze 30 správních činností vyjmenovaných ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Pokud ano, má povinnost prokázat ZOZ složením zkoušky. Obsah jednotlivých správních činností upřesňují soubory zkušebních otázek, které naleznete na našich webových stránkách na adrese: http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast. S pozdravem Michal Zídek