Zkouška úředníka
Vážená paní Novotná,
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů přihlašuje úředníka k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou vždy úřad. Podle uvedeného zákona může být úředníkovi také uznána ministerstvem vnitra ČR rovnocennost vzdělání. Stejně tak mu může být uznána rovnocennost vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání. V těchto případech by nebyl povinen zkoušku u Institutu absolvovat a dotyčný úředník nemusí být veden v evidenci Institutu. Domnívám se, že by bylo vhodné obrátit se tedy přímo na úřad, který úředníka zaměstnává. Ten Vám může poskytnout kompletní informace.