odpověď pro paní Dvořákovou
Dobrý den, paní Dvořáková,
pokud jste konala zkoušku k ověření obecné části zvláštní dobré způsobilosti v dubnu letošního roku, losovala jste si otázky ze stejného souboru, jaký je momentálně zveřejněný na našich webových stránkách.
K poslední změně souboru zkušebních otázek pro obecnou část zkoušky ZOZ došlo s účinností od 15. srpna 2008 s tím, že v přechodném období (15. srpna 2008 – 31. října 2008) byla úředníkům konajícím zkoušku (řádnou nebo opakovanou) nabídnuta možnost výběru otázek buď ze stávajícího, nebo z nového souboru. Od 1. listopadu 2008 je již při řádných i opakovaných zkouškách používán výhradně nový soubor zkušebních otázek. Původních 180 otázek týkajících se obecných principů organizace a činnosti veřejné správy a zákonů o územních samosprávných celcích bylo nahrazeno 35 zkušebními otázkami.
S pozdravem
Mgr. Michal Zídek