ZOZ
Mám zájem o pozici vedoucí odboru životního prostředí. Absolvovala jsem zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činností na úseku ochrany přírody a krajiny dne 07.11.1996.
Odbor se člení na úsek vodního hospodářství a oddělení ochrany přírody a krajiny, ovzduší a odpadů. Oddělení je řízeno vedoucím oddělení, který má ZOZ v zemědělství a v lesním hospodářství a myslivosti. V oddělení je zahrnuta činnost lesního hospodářství, rybářství a myslivosti, ochrany přírody, zemědělství, ochrany ovzduší a odpadové hospodářství.
Úsek vodního hospodářství je v přímé podřízenosti vedoucí odboru.

Je ZOZ na úseku ochrany přírody a krajiny, kterou jsem absolvovala, dostačující pro funkci vedoucí odboru , která přímo řídí úsek vodního hospodářství a prostřednictvím vedoucího oddělení i ostatní činnosti?