EL ZOZ FIN
Dobrý den,
pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu nabízíme tříměsíční eLearningový kurz. Termíny kurzů vypisujeme v závislosti na poptávce. Cvičné testy jsou součástí eL kurzu a také prezenčních kurzů přípravy k ověření ZOZ FIN v Benešově.