ZOZ FIN
Dobrý den,
o tom, zda je zaměstnanec povinen složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti rozhoduje zaměstnavatel na základě vykonávané činnosti. Správní činnosti, které vyžadují složení ZOZ jsou uvedeny ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. Povinnost absolvovat ZOZ „při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu“ mají úředníci, kteří
- samosprávně nakládají s majetkem a vlastními finančními zdroji
- nakládají s finančními prostředky, které obdrží ÚSC ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a z rozpočtového určení daní.