ZOZ krizové řízení
Dobrý den,
vyhláška č. 511/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí vysokoškolské studijní programy, po jejichž absolvování není úředník povinen vykonat ověření zvláštní odborné způsobilosti pro konkrétní správní činnost. Pokud Váš studijní program není ve vyhlášce uveden, máte možnost požádat o uznání rovnocennosti ministerstvo vnitra. Žádost se podává na předepsaném formuláři, kde jsou rovněž uvedeny povinné přílohy žádosti. Žadatel musí uvést obsah a rozsah absolvovaného vzdělání, aby bylo možné posoudit, zda se shoduje s obsahem ZOZ.