paragraf na děti
Dobrý den,
úřad Vás musí písemně omluvit. Pokud se jedná o přípravu ke zkoušce, může úřad požádat o její zrušení a vrácení alikvotní části peněz, nebo o přesun na následující termín. Podle délky doby před zahájením vzdělávací akce je účtován manipulační poplatek. Podmínky jsou uvedeny v přihlášce. Prezenční listiny jsou na výuce podepisovány každý den.