ZOZ - povinnost
Zřejmě máte na mysli přechodné ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. §43, odst. 10 stanoví, že úředník, kterému vznikne nárok na starobní důchod do 31. prosince 2007 prokazuje zvláštní odbornou způsobilost pouze tehdy, jestliže o to sám požádá.
Pouze podle roku narození není možné rozhodnout.