ZOZ pro správní činnost v sociálních službách
Pokud zaměstnanec složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti sociální péče před vznikem ZOZ v sociálních službách (tj. před rokem 2006), splňuje předpoklad pro výkon správních činností v sociálních službách. V případě, že by měl pouze ZOZ při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, musel by si dodělat zvláštní část ZOZ v sociálních službách.