ZOZ - registr vozidel
Dobrý den,
mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů bylo ukončeno 29.9.2011. Podle informací z odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR se očekává, že návrh bude zařazen do programu jednání vlády v první polovině ledna a vyhláška by mohla být publikována ve Sbírce do konce ledna 2012.