DANE - správa daní a poplatků
Vážená paní Matyášová,
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl skutečně zrušen. Po určitou dobu však ještě zůstane součástí obsahu zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při správě daní a poplatků (jak ústní části, tak testů). Obce totiž tento poplatek ještě mohou (za uplynulé roky) vybírat. Na tyto skutečnosti budou účastníci kurzů příprav k ověření ZOZ pro oblast správy daní a poplatků realizovaných v našem vzdělávacím středisku v Benešově upozorněni.