ZOZ-správní činnost při správním rozhodování o řid. oprávněních a ŘP
V případě jednotlivých řízení ve věcech žádostí o uznání rovnocennosti vzdělání pro zvláštní odbornou způsobilost „při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech – zvláštní část“ vždy Ministerstvo vnitra konzultuje tyto případy s Ministerstvem dopravy, jako odborným garantem výkonu této správní činnosti. Ministerstvo dopravy zaujímá stanovisko, že nelze uznat kvalifikaci zkušebního komisaře řidičů jako rovnocennou pro kvalifikaci „zvláštní odborná způsobilost při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech – zvláštní část“. Ministerstvo vnitra toto stanovisko respektuje.