ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Dotaz.
Naše zaměstnankyně, r. 1961, sociální pracovnice na Odboru sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hranice má následující vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě získané v roce 2012
• Střední školu sociálně právní v Ostravě v roce 1982
• kurz pro sociální pracovníky - 200 hod. akreditovaných vzdělávacích kurzů dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 110 absolvovaný v roce 2009
• ZOZ na úseku sociální péče ze dne 26.04.2001
Výše jmenovaná pracuje jako sociální pracovnice již od roku 1984 a po celou dobu na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Musí ještě absolvovat ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo ji bude uznána ZOZ na úseku sociální práce?
Děkuji za odpověď.
Božena Lesáková, personální Město Hranice