ZOZ úředníků na sociálním odboru
Dobrý den. Otázky kvalifikace pracovníků nově koncipovaných sociálních odborů jsou momentálně řešeny Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládáme, že zůstane zachována ZOZ v sociálních službách s pozměněným obsahem, který bude vyhovovat novým potřebám veřejné správy a bude tudíž řešit i problematiku sociálního šetření jako celku. Definitivně se situace upraví až novelou vyhlášky 512/2002 Sb., na které se intenzivně pracuje. Zatím není jasné, zda si pracovníci, kteří mají pouze ZOZ při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, budou muset vzdělání doplnit.
Informace, že někteří sociální pracovníci z obecních úřadů, kteří absolvovali ZOZ, budou vykonávat též sociální šetření pro účely posuzování žádostí o dávku hmotné nouze nebo příspěvek na péči, není přesná. Sociální šetření mohou zajišťovat jen sociální pracovníci - zaměstnanci úřadu práce, nikoliv sociální pracovníci obcí.