ZOZ v r. 1999
Dobrý den,
ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pro uznání rovnocennosti vzdělání podle § 33 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků uveden pouze studijní program Právo a právní věda, obor Právo (M6805). ZOZ pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku tedy není možné považovat za prokázanou a to ani na základě dříve vykonané zkoušky na úseku sociální péče.