ZOZ-vedoucí odboru
Dobrý den, prosím o radu, zda-li musí vedoucí odboru vnitřních věcí absolvovat ZOZ-zvláštní část za správní činnosti:\"při správě matrik a státního občanství\" a \"při vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD. Pro kvalifikaci ZOZ-obecná část a pro správní činnost \"při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku\" mu bylo vystaveno osvědčení o uznání rovnocennosti. (tyto agendy vykonávají jeho podřízení). Jsme pověřený obecní úřad a máme více jak dva odbory.
Děkuji za odpověď
Bendová