ZOZ-vedoucí odboru
Dobrý den, paní Bendová,
podle § 21, odst.6, zákona č. 312/2002 Sb.,"vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu". Vedoucí úředník je tedy povinen prokázat ZOZ jen jedenkrát, o dalších správních činnostech vykonávaných jeho podřízenými získá přehled při vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.