ZOZ zkouška - složení komise
Dobrý den,
složení zkušebních komisí se dopředu nesděluje.