odpověď pro paní Kolcovou
Vážená paní Kolcová, po konzultaci s odbornými garanty ZOZ OOKR a ZOZ HOKS Vám sdělujeme následující stanovisko k Vašemu dotazu. Vzhledem k tomu, že v původní Vámi absolvované ZOZ nebyla problematika hospodářských opatření pro krizové stavy zastoupena plnohodnotným obsahem, odpovídajícím požadavkům na výkon činnosti v této agendě, doporučujeme Vám na základě stanoviska odborných garantů absolvovat zvláštní část ZOZ HOKS a vyhovět tak požadavku zaměstnavatele. Závěrem je však nutné podotknout, že je zcela v kompetenci Vašeho nadřízeného – vedoucího Vašeho úřadu (tajemníka nebo starosty), na kterou ze zvláštních částí ZOZ Vás přihlásí. Při svém rozhodnutí by měl Váš nadřízený vycházet z Vaší pracovní náplně a tu porovnat s obsahem jednotlivých správních činností. S pozdravem Michal Zídek