zpracovávání rozpočtu
Již 30 let pracuji na MěÚ jako finanční účetní a ve své agendě zpracovávám rozpočet města. V letošním roce vzhledem ke kategorizaci prací mi bylo sděleno, že pokud chci dosáhnout 10. platové třídy, jsem povinna složit zkoušky ZOZ kvůli zpracovávání rozpočtu.
Nikde jsem ovšem nenašla program, který se týká této agendy, navíc správní řád vůbec nepoužívám, jsem zaměstnancem samosprávy úřadu.
Prosím Vás o sdělení, zda na zpracovávání rozpočtu města je povinná zkouška ZOZ a jaká.
Děkuji za odpověď Božena Rapantová