odpověď paní Rapantové
Vážená paní Rapantová, z Vašeho dotazu se dá usuzovat, že součástí Vaší práce je také agenda, pro jejíž výkon je zákonem vyžadováno prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Problematika rozpočtu totiž spadá do oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Rozhodnutí, zda (případně jakou) zkoušku ZOZ máte vykonat, je na vedoucím Vašeho úřadu. Ten by měl posoudit, zda v rámci své pracovní náplně vykonáváte správní činnosti stanovené ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Obsah těchto správních činností je dále specifikován v souborech zkušebních otázek, které naleznete na našich webových stránkách na adrese: http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast.
Zkouška ZOZ má obecnou a zvláštní část. V obecné části se mj. prověřuje znalost správního řádu, a to bez ohledu na to, zda ho při své práci úředník používá či nikoliv.
Informace k platové třídě musím ještě nechat prověřit. S pozdravem M. Zídek