doplnění odpovědi paní Rapantové
Dosažení 10. platové třídy nesouvisí s povinností složit zkoušku ZOZ. Ttato povinnost vyplývá ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, nikoliv z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.