Re: Zvláštní část a obecná část
[
Dobrý den, seznam bakalářských nebo magisterských studijních programů, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 304/2012 Sb., v platném znění. Zvlášť jsou uvedené absolvované studijní programy pro obecnou část ZOZ a pro jednotlivé zvláštní části, pokud taková možnost existuje.