Re: Vyplnění přihlášky
Jako zástupce zaměstnavatele na kurz průběžného vzdělávání můžete uvést statutárního zástupce, vedoucího úřadu, případně personalistu.