Vzdělávání vedoucích úředníků
Dobrý den,
Povinnost vedoucích úředníků vzdělávat formálně upravuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: „Řízení úředníků zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím vedoucích úředníků, kteří ukončili vzdělávání vedoucích úředníků.“
Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje obecnou a zvláštní část.
Obecná část je koncipována jako manažerské vzdělávání. Vedoucí úředníci se seznamují se zásadami řízení pracovních týmů, učí se komunikačně zvládnout konfliktní situace, prezentovat svůj úřad na veřejnosti.
Zákon č. 312/2002 vyžaduje po vedoucích úřednících též vzdělávání v tzv. zvláštních částech. Ty jsou zaměřeny na jednotlivé správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky.