Osvědčení o ZOZ
Dobrý den, zkoušku ZOZ jsem vykonal v roce 2009 jak z obecné, tak ze zvláštní části. Dostal jsem osvědčení podle vyhlášky 512/2002 Sb., kde je uvedena pouze příslušná správní činnost (zvláštní část). V současné době se po novelizaci vyhlášky na osvědčení uvádí jak obecná část, tak zvláštní část. Chtěl jsem se ujistit, zda osvědčení ve znění z roku 2009 skutečně osvědčuje obecnou i zvláštní část zkoušky ZOZ. Chci totiž doložit osvědčení ZOZ při úřednické zkoušce jako náhradu její obecné části.