Osvědčení o ZOZ
Dobrý den,
zkoušku o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky MV ČR č. 345/2000 Sb. pro výkon sociální péče / na úseku sociálně-právní ochrany dětí/ jsem vykonala před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR dne 26. 04. 2001 / číslo osvědčení 11-5-20/, kdy zkouška byla rozdělena jednak na obecnou část a na zvláštní část odborné způsobilosti. Chci se jen ujistit, zdali splňuji potřebné odborné vzdělání pro práci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a Osvědčení o ZOZ je platné.
Děkuji za odpověď.