odpověď paní Čermákové
Dobrý den, paní Čermáková. Zákon č. 312/2002 Sb. stanoví, že správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Výjimečně mohou tyto činnosti vykonávat také úředníci, kteří nemají zvláštní odbornou způsobilost (nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne zahájení výkonu činnosti, pro kterou je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem). Územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo do 3 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání ZOZ předpokladem. Výjimka z povinnosti prokázat ZOZ, která se vztahovala na starobní důchodce, platila pouze do konce roku 2007. S pozdravem Michal Zídek