odpověď pro paní Balíkovou
Dobrý den, paní Balíková,
o tom, zda máte povinnost vykonat zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti, nerozhoduje ani Institut pro místní správu Praha, ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo financí. Rozhodnutí je na vedoucím úřadu příslušného územního samosprávného celku. Ten musí posoudit, zda v rámci své pracovní náplně vykonáváte správní činnosti stanovené ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Zde jsou mimo jiné uvedeny obsahy jednotlivých správních činností (také pro oblast správy daní a poplatků).
Příjemný den přeje
Mgr. Michal Zídek