Re: Neúspěsná ZOZ + uznání rovnocennosti vzdělání
Váš úřad Vás písemně omluví (resp. zruší ) z termínu opakované zkoušky.