odpověď paní Eismannové
Dobrý den, paní Eismannová, Váš dotaz jsem musel konzultovat s kolegy a bohužel Váš dotaz nespadá do naší působnosti ani do působnosti našeho zřizovatele, Ministerstva vnitra. Doporučujeme, abyste svůj dotaz směřovala na garanta Vámi zmíněného nařízení, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Doporučujeme oslovit pana Ing. Ivana Tomší, autora katalogu prací a zaměstnance MPSV. S pozdravem Michal Zídek