ZOZ a zástup za mateřskou dovolenou
Dobrý den, paní Konstantová,
na podobný dotaz jsme již několikrát odpovídali. Institut není oprávněn vykládat zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Obecně Vás mohu odkázat na Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, č. 1 - "Aplikace (výklady) zákona č. 312/2002 Sb.", vydané v roce 2009 Odborem dozoru a kontroly MV. Tam je na obdobnou otázku odpověď, že pokud úředník vykonává správní činnost stanovenou prováděcím předpisem, je povinen prokázat ZOZ ve stanovené lhůtě.
Děkuji.